تکنولوژی EIS در دوربین مدار بسته چه کاربردی دارد؟

??تثبیت کننده تصویر الکترونیکی (EIS) به منظور ارتقا کیفیت تصویر ابداع شد.
در این روش با استفاده از پردازشگر الکترونیکی EIS تاری و عدم وضوح تصاویر که اغلب بر اثر لرزش دوربین ایجاد می گردد، کاسته می شود.

??در این روش با استفاده از الگوریتم های خاص، دوربین خارج از مرز دید استاندارد (که به دلیل حرکت دوربین گرفته شده) می تواند پیکسل های تصویر را تشخیص دهد.
سپس با استفاده از اطلاعات موجود در این پیکسل ها تصویر الکترونیکی از فریمی به فریم دیگر تعویض می گردد تا یک تعادل حرکتی در تصاویر دوربین ایجاد گردد.

??بدین ترتیب این روش تضمین می کند که تصاویر بدون تاری و نویز خواهند بود.
البته لازم به ذکر است که با این وجود، در حین این عملیات تصویر نهایی به صورت خیلی کم، کوچکتر می گردد، زیرا برخی از نقاط مرزی در تصویر حذف می گردند.
این امر می تواند تا حدودی منجر به کاهش کیفیت تصاویر گردد، اما چشمگیر نیست.